KontaktnA� A?daje

V prA�pade akA?chkoA?vek problA�mov mi staA?A�A�napA�saA? e-mail na: peter@zarabajuciweb.sk

KontaktnA� A?daje:

Akontax, s.r.o.
Alexandra Rudnaya 2556/20
010 01, A?ilina

IA?O: 44 639 678
DIA?: 202 277 9154
IA? DPH: SK2022779154

ZodpovednA? osoba: Peter Chodelka
e-mail: peter@zarabajuciweb.sk
www.zarabajuciweb.sk

BankovA� spojenie:

A?A�slo A?A?tu:A�SK3583300000002700403221
Adresa banky: Fio banka, a.s., poboA?ka zahraniA?nej banky, NA?m. SNP 21, 811 01 Bratislava